Wednesday, September 9, 2009

Ganpati Festival (गणपती उत्सव.)


विघ्नहर्ता (शिरपुरच्या घरी)..


गणपती बाप्पा मोरया!!

बाप्पाचे मोदक


काका खुप खुश आहेत बाप्पाला निरोप देतांना..

गौरी आणी गणपती ..

बाप्पाची शेवटची आरती..


Banner seen during Ganesh Immersion at Mutha rivers ghat, Deccan.

बाप्पा चालले त्यांच्या गावा॥

गजानन.. एकदंत... विनायक....